Kia Orana
Turou, Oro mai ki te Ministry of Justice, Kuki Airani
Te Tango Tutara of te Ture
Location: Tapere Avarua, Rarotonga
Tiare Festival
Ko te Ariki Vaine o te Ministry of Justice: Margaret Karika
Tango Akatanotano | Prison
Akara mai na runga i te Are Auri i Rarotonga